۱۳۸۸ آذر ۲۳, دوشنبه

سياه مشق كمال هنر خوشنويسي است

هیچ نظری موجود نیست: